Chủ đề NÓNG. * Tiêm chủng 2021* Bệnh thường gặp* Vệ sinh an toàn thực phẩm

Công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất

Công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất
Năm 2020, Công ty Cổ phần Đại Nam đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh Bình Dương.\r\n\r\n